+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular » TÜBİTAK ARDEB Proje Teklifiniz Ret Edilmesin, Emekleriniz Boşa Gitmesin!

TÜBİTAK ARDEB Proje Teklifiniz Ret Edilmesin, Emekleriniz Boşa Gitmesin!

Değerli Araştırmacılar,

TÜBİTAK ARDEB 1001/3501/1005 2018 yılı 1.  dönem başvuruları 2 Mart 2018’de sona erecek.

Bu yazımızda proje tekliflerinin % 25’ini ilgilendiren, ama aslında büyük ölçüde önlenebilir olan “iade” konusuna değiniyoruz ve teklifinizi teslim etmeden önce her şeyin tam olup olmadığını kontrol edebilmeniz için hazırladığımız kontrol listesini paylaşıyoruz.

Proje teklifinizi teslim etmeden önce “bu kontrol listesinin” tamamlandığından emin olunuz!!!!
Kontrol Listesi : https://goo.gl/qPZsE1

Araştırmacıların TÜBİTAK ARDEB destek programlarına yaptığı proje teklifleri yapılan değerlendirmeler sonucunda ya iade edilirler ya reddedilirler ya da desteklenmeye hak kazanırlar.
Ret/İade Nedenleri: https://goo.gl/w7NZri

Başvurunun hemen ardından proje öneri dosyası öncelikle ARDEB uzmanları tarafından biçimsel eksiklik yönünden incelemeye tabi tutulur. Bu aşamada, çevrimiçi başvuru sistemi tarafından otomatik olarak üretilen ve gerekli imzaları tamamlanarak çevrimiçi başvuruyu takiben bir hafta içinde TÜBİTAK’a gönderilmesi gereken belgelerin hem varlığı hem de bu belgeler üzerindeki imzaların eksik olup olmadığı kontrol edilir. Bu aşamada biçimsel bir eksiklik tespit edilmeyen öneriler başvurunun yapıldığı araştırma grubuna (SOBAG, EEEAG, SBAG, MAG vb.) yönlendirilirken, uygun bulunmayan öneriler ise başvuru sahiplerine gerekçesi belirtilerek posta yoluyla iade edilir.

Gruba yönlendirilen başvurular biçimsel ve bilimsel içerik olarak bir değerlendirmeden daha geçerler. Bu ikinci aşamada öncelikli olarak biçimsel değerlendirme yapılır ve yasal izin ve/veya etik kurul onay belgesi gerekliliği beyan edilmişse bu izin/onay belgelerinin varlığı kontrol edilir, izin/onay belgesi eksikliği iade sebebidir. Bunun yanı sıra bu beyandan bağımsız olarak tüm proje önerileri yasal izin ve/veya etik kurul onay belgesinin gerekliği konusunda kontrole tabi tutulur ve beyan edilmediği halde izin/onay belgesinin gerekli olduğuna karar verilen öneriler iade edilir. Proje öneriniz için yasal izin ve/veya etik kurul onay belgesi gerekli olup olmadığına karar vermek üzere TÜBİTAK tarafından hazırlanmış kılavuzlar bulunmaktadır.
Yasal Özel İzin Belgesi : http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/ARDEB/destek_prog/yardimci_belgeler/ARDEB-BN-YasalIzinBelg-120727.pdf
Etik Onay Süreci:   http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/etik_onay_bilgi_notu_23_07_13.pdf 

Grupta yapılan biçimsel değerlendirme revize projeler içindir, bu projeler için “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu” formu doldurulması gerekli olup, bu formun eksik olması durumunda öneri iade edilir.
Değişiklik Bilgi Formu: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/ikili_genel_degisiklik_0.doc

Biçimsel olarak eksiklik belirlenmeyen proje önerileri daha sonra bilimsel içerik yönünden bir ön değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bu değerlendirmede,
–      Proje önerisinin Ar-Ge projesi niteliklerine sahip olup olmadığı,
–      Özgün değer/yöntem bölümlerinin içerik yönünden yeterli olup olmadığı
–      Yeterli literatür taramasının yapılıp yapılmadığı ve/veya literatür listesinin bir ham liste olarak verilip verilmediği

hususları kontrol edilir. Uygun bulunan öneriler, destek başvurusunun yapıldığı program türüne göre panele ya da dış danışmanlara yönlendirilirken, biçimsel ya da bilimsel içerik olarak eksiklik tespit edilen başvuru dosyaları, başvuru sahiplerine gerekçesi belirtilerek posta yoluyla iade edilir.
Bu aşamada elenmemek için çalışmanızın Ar-Ge boyutunu değerlendirmek için Sosyal Bilimlerden yazılıma kadar Ar-Ge tanımlarının yapıldığı Oslo ve Frascati Ar-Ge Kılavuzlarının incelenmesi önemlidir.
Frascati Ar-Ge Kılavuzu: https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/frascati_tr.pdf
Oslo Kılavuzu: http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/Oslo_3_TR.pdf

Panel/dış danışman tarafından reddedilen projeler, panel ortak raporunda ret gerekçeleri belirtilerek araştırmacılara e-posta yoluyla iletilir (3. Ret).
Değerlendirme Kriterleri: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/kriterler_ve_puanlama.pdf

Panel ya da dış danışman değerlendirmesi sonunda desteklenmeye hak kazanan projeler, ilgili grup tarafından sözleşmenin hazırlanması için mali büroya yönlendirir. Sözleşme araştırmacı tarafından imzalandığında da proje resmen başlamış olur.
Proje öneriniz için yasal izin ve/veya etik kurul onay belgesinin gerekli olup olmadığı hususunda tereddüt yaşamanız durumunda lütfen Erciyes TTO ile irtibata geçiniz.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için, projenizin ön değerlendirmesini yapmak için Erciyes TTO ile iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla

İletişim için
Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
Ali İhsan Yoğurt / Proje Destek Hizmetleri Birimi
Tel: 0 (352) 224 81 12 / 128
E-Posta: ihsan.yogurt@erciyesteknopark.com


26.02.2018
ETTO tescilli bir Erciyes Teknopark A.Ş. markasıdır.