+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular
15:39, 06.02.2015

28. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararları Açıklandı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 28. toplantısı, Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında, aralarında üç Başbakan Yardımcısının yanı sıra 15 Bakanın da bulunduğu 90 üst düzey yetkilinin katılımıyla 6 Ocak 2015 Salı günü Vali Galip Demirel Ankara Vilayetler Evi’nde gerçekleştirildi.

Ana gündemi "Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Sistemi" olan toplantı; Başbakan Davutoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak’ın sunuşu ile devam etti.

Toplantının en önemli gündem maddelerinden birisi, doktora derecesine sahip insan kaynağının nicelik ve niteliğinin artırılması olduğuna işaret eden Başbakan Davuğtolu, şöyle dedi: "Çünkü hala genel ortalama itibarıyla nüfusumuz, sık sık Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldiği gibi, orta iki ya da orta üçten, liseden terk bir ortalamaya sahip nüfus. Süratle bunu, ortalama üniversite düzeyine çıkarmak durumundayız. Üniversite mezunu olan kitlelere sahip olduğumuzda eğitim vasatı itibarıyla bunları bir anlamda bilimsel düşünceye sevk edecek, yeni bir akademik süreçlerin yeni akademik anlayışının da yeşermesi lazım. Onun için Başbakanlık görevini aldıktan sonra attığımız ilk adımlardan birisi, akademisyenlerimizin, genç akademisyenlerimizin özlük haklarında yaptığımız düzenlemeyle bilimsel alana en iyi zihinlerin çekilmesini sağlayacak bir alt yapı hazırlamaktı. Bundan sonra akademik hayata verdiğimiz desteği sürdürmeye kararlıyız. Ancak akademia, eğitim faaliyetleri bir boşlukta cereyan etmiyor. Bir ekosistem içinde şekilleniyor. Kamu sektörü, özel sektör, üniversiteler, sanayi hep beraber aslında bir çevre oluşturuyor ve bilim ve teknoloji bu çevrede üretiliyor ve tüketiliyor."

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 28. toplantısında:

Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2015/101]
Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağının Nicelik ve Nitelik Olarak Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması [2015/102]
Uluslararası Kuluçka Merkezi Desteğinin Geliştirilmesi ve Uygulamaya Alınması [2015/103]
başlıklarında üç yeni karar alındı.

Ayrıntılı bilgi:
 http://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/28-bilim-ve-teknoloji-yuksek-kurulu-kararlari-aciklandi

10:08, 13.02.2014

CONCERT-Japan 2014 Photonic Manufacturing Çağrısı

Japonya ile Avrupa ülkeleri arasında araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu hedefleyen ve TÜBİTAK’ın Koordinatörü olduğu bir AB 7. Çerçeve Programı (7. ÇP) projesi olan CONCERT-Japan kapsamında, “Photonic Manufacturing” başlığında 10 Şubat 2014 tarihinde Japonya, Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinin de katılımı ile ortak bir çağrı yayınlanmıştır.

CONCERT-Japan Ortak Çağrısı kapsamında bu alanda çok ortaklı iki yıllık araştırma projeleri desteklenecektir. Çağrıya proje önerisi sunmak için son tarih 30 Nisan 2014’dür. CONCERT-Japan 2014 yılı ortak çağrısına, Japonya, Türkiye, İtalya, İsviçre, Macaristan ve Slovakya’dan araştırma fon kuruluşları katılmaktadır. Söz konusu çağrı çerçevesinde, Japonya’dan en az bir ve çağrıya katılan en az iki farklı Avrupa ülkesinden iki ortağın katılımıyla oluşturulacak olan en az üç ortaklı konsorsiyumlar desteklenecektir. 30 Nisan 2014’de kapanacak olan çağrıya başvurular elektronik ortamda, İngilizce olarak,
https://www.pt-it.de/ptoutline/application/CONCERT_2014 adresinde yer alan online başvuru sistemini kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Projelerde yer alan her araştırma ekipleri kendi fon sağlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir. CONCERT-Japan 2014 ortak çağrısı kapsamında  desteklenecek projelerde Türkiye’den ortaklar TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenecektir. Çağrıya başvuracak konsorsiyumlarda ortak olarak yer alan Türkiye’den araştırmacıların/araştırma gruplarının en geç 18 Nisan 2014 tarihine kadar concertjapan@tubitak.gov.tr e-posta adresine 1001 Programı kurallarına uygun olarak doldurulmuş Bütçe Formunu ve Özgeçmiş Formunu/Formlarını göndermeleri gerekmektedir.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/concert-japan-2014-photonic-manufacturing-cagrisi

09:55, 13.02.2014

ERA-IB Projesinin 2014 Çağrısı Açıldı

ERA-IB Avrupa Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen ve Endüstriyel Biyoteknoloji alanında yürütülen bir ERA-NET faaliyetidir. ERA-NET faaliyetleri ile ulusal ve bölgesel kaynaklar biraraya getirerek ve ortaklaşa proje önerileri oluşturarak çağrılar organize edilmektedir.

ERA-IB projesinin 5. çağrısı 01 Şubat 2014 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrının amacı, Endüstriyel Biyoteknoloji alanında uluslararası (birden fazla ülkenin katılımıyla oluşturulacak) yenilikçi Ar-Ge projelerinin desteklenmesidir.

ERA-IB kapsamında daha önceden desteklenmiş ve tamamlanmış projelere için 26 Şubat 2014 tarihinde Varşova’da bir tanıtım etkinliği düzenlenecektir. Tüm Avrupa’dan ilgili paydaşların davetli olduğu toplantıda yeni bağlantılar kurulabileceği “networking seansları” olacaktır. Bu etkinlikte ayrıca 2014 yılı çağrısına ilişkin bilgilendirme de yapılacaktır. Toplantıya ilişkin bilgilere buradan ulaşılabilir.


Çağrı için önemli tarihler


1 Şubat - 31 Mart 2014         : Proje Ön Başvurularının (Pre-proposal) Alınması

Nisan 2014                            : Uygunluk kontrolü

1 Mayıs – 30 Haziran 2014    : Proje Başvurularının (Full proposal) Alınması
Temmuz - Eylül 2014             : Projelerin değerlendirilmesi
Ekim 2014                             : Projelere ilişkin ulusal fonlama  nihai destek/ret kararlarının verilmesi

Ocak 2015                             : Projelerin başlaması

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-ib-projesinin-2014-cagrisi-acildi
 

 

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
ETTO tescilli bir Erciyes Teknopark A.Ş. markasıdır.