+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Haberler » ERA-NET Ön Duyurusu

ERA-NET Ön Duyurusu

Değerli Araştırmacılar;
EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri" kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, nanotıp alanındaki yenilikçi yaklaşımları içeren translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi ve devlet kuruluşları ile özel kuruluşlardaki araştırma grupları arasında uluslararası işbirliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje başvuruları aşağıda belirtilen konulardan en az birisiyle ilgili alanları kapsamalıdır;
• Yenileyici tıp
• Tanı bilim
• Hedeflendirilmiş taşıma sistemleri

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 21.01.2020
2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 10.06.2020


Çağrı metni hazırlık aşamasında olup, tamamlanınca ortak çağrı sekreteryasının web sayfasında yayınlanacaktır. Çağrı ön duyurusu ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve proje ortağı bulmak için:
http://euronanomed.net/joint-calls/11th-joint-call-2020/

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
Proje Destek Hizmetleri Birimi (0352 207 66 66 - 68333 – 68348)
Saygılarımızla.


17:02, 01.11.2019