+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » KAMU » Araştırma ve Geliştirmeye Yönelik

Araştırma ve Geliştirmeye Yönelik

TÜBİTAK 1007 PROGRAMI (Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı)
Proje Hakkında Genel Bilgi
Programın amacı; kamu kurumlarının Ar – Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik projeleri desteklenmektedir.
Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik 1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.
• KAMAG -Kamu Araştırmaları Destek Grubu
• SAVTAG -Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu

Program Revizyonu Kapsamında Yapılan Yenilikler
• Proje başvuruları için çağrılı sisteme geçilmesi,
• Proje yöneticisi, yürütücüsü kuruluşlar çağrı başvurularını doğrudan TÜBİTAK’a yapabilmesi,
• 3 farklı nitelikte proje yaklaşımı (Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi, Model/Yöntem/Süreç Projesi, Teknoloji Birikim Projesi)
•  İki aşamalı proje başvurusu,
• İhtiyaçların ve yapılabilirliğinin doğru tespiti için fizibilite, kavram ispatı, alan araştırması ve analiz çalışmaları,
• İhtiyaç Başlıkları için Odak Grup Çalışmaları,
• Proje değerlendirme süreçlerinde MK’nın aktif katılımı,
• Proje sonuçlarının sürekliliğinin sağlanması için yeni bir yaklaşım,
• Toplam bütçenin %5’i oranında Ar-Ge nitelikli hizmet alımı,
• Yaygın katılımı teşvik amacıyla özel sektörü katılım koşullarında iyileştirmeler

Proje başvuru süreci için ayrıntılı bilgi;
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-surec
PROJE SÜRESİ
Proje süresi en fazla 48 aydır.

PROJE BÜTÇELERİ
Uygulamaya yönelik sonuç odaklı projeler desteklenmektedir. Destek üst limiti çağrıya göre belirlenmektedir.
1007 Programı kapsamında desteklenecek projeler, çıktılarına göre 3 farklı nitelikte olabilir:
a. Prototip/Sistem/Pilot Tesis projesi
b. Model/Yöntem/Süreç projesi
c. Teknoloji Birikim projesi

MK ihtiyacının hangi nitelikte proje grubuna dahil olduğu ve proje bütçe üst limitleri
Çağrı Dokümanında belirtilebilir. Proje bütçe üst limitleri bütçe değerlendirmesi aşamasında gerekli görülürse GYK kararıyla artırılabilir. 
Proje teşvik ikramiyeleri (PTİ) :
• En fazla desteklenen aylık toplam burs miktarı 3.000 TL
• Proje yürütücüsü aylık en fazla 2.500 TL
• Proje yöneticine aylık en fazla 3.000 TL
• Araştırmacı aylık en fazla 1.500 TL
• Danışmana yıllık en fazla 1.600 TL
KİMLER BAŞVURABİLİR ?
KİMLER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ (PYK) OLABİLİR?
Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından proje başvuruları yapılabilir. Projede proje yöneticisi kuruluş (PYÖK) veya PYK olarak yer alacak bir kuruluşun Ar-Ge nitelikli en az bir iş paketinden sorumlu olması gerekir.
Müşteri kurumun bağlı/ilgili kamu Ar-Ge birimleri diğer kamu kuruluşlarının Ar-Ge birimleri, üniversiteler ya da özel kuruluşlarla işbirliği yapması şartıyla PYK’ler arasında yer alabilirler.
Projelerde PYK’ler dahil en fazla 4 farklı kuruluştan proje personeli yer alabilir. Projelerde hangi nitelikteki kuruluşların PYÖK/PYK olacağı hususunda, TÜBİTAK’ın 1007 Programı için belirlediği kuruluş sınıflandırması esas alınır. Bu durum, çağrı dokümanında belirtilir.
PYK’nin proje kapsamında önerdiği personel sayısının (bursiyer hariç) en az % 30’u kendi tam zamanlı personeli olmalıdır.
Sunulan projelerin süresi (proje sonuçları uygulama süreci hariç) en fazla 48 ay olmalıdır. Model/Yöntem/Süreç projeleri için, proje süresi en fazla 30 ay olabilir. Bu tür projelerin aynı zamanda Prototip/sistem/pilot tesis niteliğinde olması durumunda süre üst sınırı 48 aydır.
Prototip/sistem/pilot tesisi niteliğini taşıyan projelerde elde edilmesi hedeflenen çıktıya yönelik olarak ilgili PYK’lerden ticarileştirme ve/veya yatırım/üretim planı sunulması istenir. Özel kuruluşun PYK olarak yer aldığı projelerde bu planın, bu kuruluş tarafından sunulması esastır.

BAŞVURU TARİHLERİ
Proje başvuruları çağrılı sistem ile alınmaktadır. Dönemlere göre güncel olarak verilmektedir.KİMLER PROJEDE GÖREV ALABİLİR?
Kamu kuruluşları için müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, hastane yöneticisi, başhekim ile üniversiteler için rektör, rektör yardımcısı, dekan, başhekim ve genel sekreter 1007 Programı projelerinde proje ekibinde yer alamaz.
Yürütücü olmaya engel idari görevi bulunmayan diğer idari görevliler ile hiçbir idari görevi olmayan tam zamanlı bilim insanlarının, TÜBİTAK destekli projelerde yürütücü veya araştırmacı olarak görev alabilme koşul ve limitleri Başkanlık tarafından belirlenerek ilgili programların duyurularına yansıtılır.


Güncel çağrılar:         

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-1007-cagrilariFikrî ve sınaî mülkiyet hakları
TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin yürütülmesi esnasında TÜBİTAK, her halükarda bu projeler sonucunda ortaya çıkan buluş, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyaları ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürüne ilişkin fikri mülkiyet hakları üzerinde sınırsız, geri alınamaz, münhasır olmayan bedelsiz bir lisans hakkına sahip olur.
Fikrî ve sınaî mülkiyet hakları ve mevzuatlar için Ayrıntılı bilgi;


http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-yonetmelik-ve-esaslarProgram ile ilgili ayrıntılı bilgi:
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp

ETTO tescilli bir Erciyes Teknopark A.Ş. markasıdır.