+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » AKADEMİSYEN » Sonuç Odaklı (Çağrılı) Destek Programı » TÜBİTAK 1003 PROGRAMI

TÜBİTAK 1003 PROGRAMI

TÜBİTAK 1003 PROGRAMI (Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı):

Proje Hakkında Genel Bilgi
Programın amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır. 

Proje başvuru süreci için ayrıntılı bilgi;

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1003/icerik-surec
 
 
                                                           Genel Çağrı Konuları;
 

Makine- imalat     Otomotiv Enerji          Su          Gıda      Sağlık       Uzay

Proje Süresi:
Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay
• Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

Başvuru Tarihleri

Belirli bir zaman aralığı bulunmamakla birlikte açılan çağrılara göre değişmektedir.

 


 Proje Bütçesi:
 
Küçük Ölçekli projeler: 500.000 TL’ye kadar
 Orta Ölçekli projeler: 500.001 - 1.000.000 TL
 Büyük Ölçekli projeler: 1.000.001 - 2.500.000 TL


 Desteklenen Gider Kalemleri: 
 
a) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri.
 b) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri.
 c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri.
 ç) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri.
 d) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri.
 e) Posta ve nakliye giderleri.
 f) Yardımcı personel giderleri.
 g) Bursiyer giderleri.
 ğ) Proje teşvik ikramiyesi.
 h) Kurum hissesi.
 ı) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgili olan diğer giderler. 


 Proje teşvik ikramiyeleri (PTİ) :
 • Proje yürütücüsü aylık en fazla 2.000 TL
 • Proje yöneticisi için en fazla 2.500 TL
 • Araştırmacı aylık en fazla 1.000 TL
 • Danışmana yıllık en fazla 1.500 TL
 • Çalışma ziyaretleri seyahatler için en fazla  30.000TL
 • Proje çıktılarını paylaşmaya yönelik çalıştay vs. için  en fazla 30.000TL

 


Kimler Başvurabilir ?
Katılımcıların üniversite personeli olup, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.

• Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışanların, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

Proje Katılımcıları Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçin;

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1003/icerik-kimler-basvurabilir

Fikrî ve sınaî mülkiyet hakları
TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin yürütülmesi esnasında TÜBİTAK, her halükarda bu projeler sonucunda ortaya çıkan buluş, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyaları ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürüne ilişkin fikri mülkiyet hakları üzerinde sınırsız, geri alınamaz, münhasır olmayan bedelsiz bir lisans hakkına sahip olur. 
 


 Güncel Çağrılar:          
  
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1003/icerik-1003-cagrilari

 Fikrî ve sınaî mülkiyet hakları ve mevzuatlar için  Ayrıntılı bilgi;
   http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-  destek-programlari/1003/icerik-yonetmelik-ve-esaslar
 


ETTO tescilli bir Erciyes Teknopark A.Ş. markasıdır.