+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » AKADEMİSYEN » Araştırmaya Yönelik » TÜBİTAK 3001 PROGRAMI

TÜBİTAK 3001 PROGRAMI

TÜBİTAK 3001 PROGRAMI (Başlangıç Ar – Ge Projeleri Destekleme Programı)
 
      Proje Hakkında Genel Bilgi:
 
Programın amacı, Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için, ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan, üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki araştırmacıların sunacakları Ar-Ge projelerini desteklemektir.

Proje başvuru süreci için ayrıntılı bilgi;
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3001_surec_semasi.pdf
   Proje Süresi:
 Proje süresi en fazla 24 aydır.

   Başvuru Tarihleri:
 
Yılın her zamanı başvuru yapılabilir.


PROJE BÜTÇELERİ
Başlangıç Ar-Ge Projeleri destek üst limiti (Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın toplam 60.000 TL’dir.

Desteklenen Gider Kalemleri:
 a) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri.
b) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri.
c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri.
ç) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri.
d) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri.
e) Posta ve nakliye giderleri.
f) Yardımcı personel giderleri.
g) Bursiyer giderleri.
ğ) Proje teşvik ikramiyesi.
h) Kurum hissesi.
ı) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgili olan diğer giderler. 

Proje teşvik ikramiyeleri (PTİ) :
• En fazla desteklenen aylık toplam burs miktarı 1.800 TL
• Proje yürütücüsü aylık en fazla 500 TL
• Araştırmacı aylık en fazla 250 TL
• Danışmana yıllık en fazla 500 TL
• Çalışma ziyaretleri seyahatler için en fazla 10.000TL
•Proje çıktılarını paylaşmaya yönelik çalıştay vs. için en fazla 5.000 TL

Not: Bu program kapsamında, koşullu olarak PTİ ödemesi yapılmaktadır.

PTİ Ödeme Koşulları:

Proje yürütücüsü / araştırmacı / danışmanlara; proje yürütücüsünün, 3001 projesi yürürlükte iken veya proje sonuçlandıktan sonra 2 yıl içinde TÜBİTAK-ARDEB tarafından yürütülmekte olan 1001, 1003, 1005, 3501,1007, COST ve ikili işbirliği (sadece seyahat desteği alınan projeler hariç) programları kapsamında bir projesinin desteklenmesi durumunda PTİ verilir. 
 

Kimler Başvurabilir ?
• Katılımcıların üniversite personeli olup, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.
• Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışanların, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

 
!  Programdan yürütücü olarak sadece bir kez yararlanılabilir, aynı anda aynı yürütücü                                                                                                                birden fazla proje başvurusu yapamaz.
!   Programa yürütücü olarak, daha önce veya başvuruyu yaptığı sırada ARDEB tarafından desteklenen herhangi bir projede yürütücü olarak görev yapmamış olanlar başvurabilir.
 
    
 
Fikrî ve sınaî mülkiyet hakları
TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin yürütülmesi esnasında TÜBİTAK, her halükarda bu projeler sonucunda ortaya çıkan buluş, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyaları ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürüne ilişkin fikri mülkiyet hakları üzerinde sınırsız, geri alınamaz, münhasır olmayan bedelsiz bir lisans hakkına sahip olur. 

    Fikrî ve sınaî mülkiyet hakları ve mevzuatlar için Ayrıntılı bilgi;
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/3001/icerik-yonetmelik-ve-esaslar

  Program ile ilgili ayrıntılı bilgi:
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3001-baslangic-ar-ge-projeleri-destekleme-programi


ETTO tescilli bir Erciyes Teknopark A.Ş. markasıdır.