+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » ÖZEL SEKTÖR » Ürün Geliştirmeye Yönelik » TÜBİTAK 1501 PROGRAMI

TÜBİTAK 1501 PROGRAMI

TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı:

Proje Hakkında Genel Bilgi:
Ülkemiz sanayisine kurumsal Ar-Ge yeteneği kazandırarak evrensel teknolojiye katkı sağlar hale getirmek için, Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge ve yenilikçi projelerini desteklemektedir.


Proje başvuru süreci için ayrıntılı bilgi;
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1501/icerik-surec
 

Proje Süresi:
Proje destekleme süresi proje bazında en fazla 36 aydır.


Başvuru Tarihleri
Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir.
 


Proje Bütçesi:
Proje bütçesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
• Projelerin dönemsel destek oranı, temel destek oranı ve ilave destek oranlarının toplamından oluşur. Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı yüzde kırk (%40)’tır. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla yüzde altmış(%60) olur.

Desteklenen gider kalemleri; 
a)Personel giderleri,
b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

 


Kimler Başvurabilir?

• Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilirler.


 

Fikri ve sınaî mülkiyet hakları
Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen destek programları çerçevesinde desteklenen projelerin yürütülmesi aşamasında veya gerçekleştirilmesi sonucunda fikri ve sınaî mülkiyete konu olabilecek bir buluş (patent, faydalı model), endüstriyel tasarım, eser, entegre devre topografyaları ve teknik bilgi gibi bir fikri ürün ortaya çıkması halinde 278 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel fikri ve sınaî tüm haklar, aksi proje sözleşmesinde belirtilmedikçe kuruluşun tasarrufuna devredilir. 

  

Program İle İlgili Ayrıntılı Bilgi :

 http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1501-tubitak-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi


 


ETTO tescilli bir Erciyes Teknopark A.Ş. markasıdır.