+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » ÖZEL SEKTÖR » Girişimcilik ve Yenilik » TÜBİTAK 1512 PROGRAMI

TÜBİTAK 1512 PROGRAMI

1512 TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programı;

   Proje Hakkında Genel Bilgi
Girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, kuracakları Ar-Ge potansiyeli olan firmalarda ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürülebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini desteklemektedir.
Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.
Program, yenilikçi iş fikirlerinin aşamalı olarak ticari ürün/hizmete dönüştürülmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen 4 aşamadan oluşmaktadır;


Aşama 1; girişimcinin iş fikri başvurusunu sunduğu ve bu fikrin olumlu değerlendirilmesi durumunda girişimciye bu fikri bir iş planı ile projelendirmesi için isteğe bağlı olarak girişimcilik eğitimi ve TÜBİTAK’ın uygun gördüğü durumlarda rehber desteği sağlanan aşamadır. Aşama 1, girişimcinin iş planını hazırlaması ile sona erer.Aşama 2; iş planı başvurusunun değerlendirilmesi sonucu başarılı bulunanlar için girişimcinin sermaye şirketine teminat alınmaksızın hibe olarak sermaye desteği sağlanarak iş planı çerçevesinde kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik doğrulama (ön prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb) çalışmalarının gerçekleştirildiği aşamadır. Aşama 2 boyunca kuruluşun isteğine bağlı olarak TÜBİTAK’ın uygun gördüğü durumlarda rehber desteği sağlanabilir. Aşama 2’de gerçekleştirdikleri çalışmaların çıktıları ticarileşme potansiyeli taşıyan firmalara, hazırlayacakları “ticarileşme iş planı”, izleyici ve varsa rehber raporları değerlendirilerek doğrudan Aşama 4’e geçiş onayı verilebilir.
Aşama 3; bu aşamanın amacı kuruluşun bir önceki aşamada gerçekleştirdiği çalışmaların ve elde ettiği çıktıların, Ar–Ge çalışmalarıyla daha da geliştirilerek ticarileşmeye konu olabilecek veya uygulamaya aktarılabilecek bir ürün/sürecin ortaya konmasıdır. Firmanın proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurması sonucu teknolojik doğrulaması kabul edilmiş projenin bu programa özel kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi ile başlar. Bu aşamada detay tasarım, ticari prototipin geliştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir. Aşama 3’te desteklenerek bu aşamayı başarı ile tamamlamış ve çıktıları ticarileşme potansiyeli taşıyan projeler için Aşama 4’e geçiş onayı, kuruluşun hazırlayacağı “ticarileştirme iş planı” ve izleyici raporları değerlendirilerek verilir.


Aşama 4; kuruluşun talebi üzerine TÜBİTAK’ın girişim sermayesi firmalarına mektup göndererek, kuruluşa veya proje çıktısına ortak olmaya davet ettiği ve/veya çıktıların satışını kolaylaştırmak üzere belirli aralıklarla proje pazarları düzenlediği/desteklediği aşamadır.

 

Proje Süresi
Aşama 1
TEYDEB internet adresinde duyurulur.

Aşama 2
En fazla 12 ay

Aşama 3
1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esasları’nda belirtilen en fazla 18 aylık destek süreleri geçerlidir
.
Aşama 4
En fazla 12 ay

Başvuru Tarihleri ve Şekli
• Başvuru tarihleri aşamalara göre ve değerlendirme süreçlerine göre ayrılmaktadır. Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.


Proje Bütçesi
Aşama 2

• Aşama 2’de teminat alınmaksızın geri ödemesiz olarak verilecek olan sermaye desteği tutarı en fazla 100.000TL’dir.
• Ayrıca aşama 2 de 100.000’yi geçmemek kaydıyla bütçenin %20 si oranında genel gider desteği verilir.

Aşama 3
• Girişimcinin aşama 3’ e devam etmesi durumunda 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen en fazla 500.000 proje bütçe üst sınırı ve %75’lik destek oranı geçerlidir.
• Aşama 3’te desteklemeye esas harcama tutarının %10’u oranında genel gider desteği verilir.
Ayrıca programda, birden fazla ön ödeme olanağından da yararlanılabilecektir.


KİMLER BAŞVURABİLİR?
Program kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunmaya aday, çağrı duyurusundaki nitelikleri taşıyan, üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun ya da üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci ya da üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından mezun kişiler başvurabilir.


Fikri ve sınaî mülkiyet hakları
Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen destek programları çerçevesinde desteklenen projelerin yürütülmesi aşamasında veya gerçekleştirilmesi sonucunda fikri ve sınaî mülkiyete konu olabilecek bir buluş (patent, faydalı model), endüstriyel tasarım, eser, entegre devre topografyaları ve teknik bilgi gibi bir fikri ürün ortaya çıkması halinde 278 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel fikri ve sınaî tüm haklar, aksi proje sözleşmesinde belirtilmedikçe kuruluşun tasarrufuna devredilir.  

 

TÜBİTAK 278 Sayılı Kanun:
  http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//mevzuat/yonetmelik/Kanun_278_eylul_2011.pdf

Program İle İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin;
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-girisimcilik-asamali-destek-programi
 


ETTO tescilli bir Erciyes Teknopark A.Ş. markasıdır.