+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » ÖZEL SEKTÖR » Ürün Geliştirmeye Yönelik » TÜBİTAK 1507 PROGRAMI

TÜBİTAK 1507 PROGRAMI

1507 TUBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı:


Proje Hakkında Genel Bilgi:
KOBİ’lerin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile verimliliklerini arttırmaları ve katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetlere yönelmelerini teşvik etmek amacıyla, ikisi ortaklı olmak kaydıyla KOBİ’lerin ilk 5 projesine destek sağlamaktadır.

Proje başvuru süreci için ayrıntılı bilgi

 http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1507/icerik-surec

 


Proje Süresi;
Proje desteklenme süresi proje bazında en fazla 18 aydır.

Başvuru Tarihleri;
Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü
eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir. 

 


Proje Bütçesi

Proje bütçesi üst sınırı 500.000TL’dir.
• Destek oranı, Ar-Ge nitelikli proje harcamaları için %75 hibe destek verilir.
• Projesi başarıyla tamamlanan kuruluştaki proje fikir sahibi araştırmacıya 7.500TL teşvik ödülü verilecektir.


 


Kimler Başvurabilir?

Programa Uygulama Esasları'nda belirtilen, TÜBİTAK destekli proje sayısı sınırlaması dahilinde kalan KOBİ'ler başvurabilirFikri ve sınaî mülkiyet hakları

Bu Uygulama Esasları kapsamında desteklenen projelerin yürütülmesi aşamasında veya gerçekleştirilmesi sonucunda fikri ve sınaî mülkiyete konu olabilecek bir buluş (patent, faydalı model), endüstriyel tasarım, eser, entegre devre topografyaları ve teknik bilgi gibi bir fikri ürün ortaya çıkması halinde 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel fikri ve sınaî tüm haklar, aksi proje sözleşmesi ile belirtilmedikçe kuruluşun tasarrufuna devredilir.


 

TÜBİTAK 278 Sayılı kanun;

   http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//mevzuat/yonetmelik/Kanun_278_eylul_2011.pdf


Program İle İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin;
  http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi


ETTO tescilli bir Erciyes Teknopark A.Ş. markasıdır.