+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Haberler » Manunet III 2020 Yılı Çağrısı Açıldı!

Manunet III 2020 Yılı Çağrısı Açıldı!


Değerli Araştırmacılar;
H2020 kapsamında desteklenen MANUNET III 2020 yılı çağrısı açılmıştır. MANUNET III projesi temel olarak; yeni imalat teknolojilerinin gelişimini, özellikle KOBİ'lerin imalat konulu Ar-Ge faaliyetlerine katılımını, imalata dayalı ekonominin Avrupa bölgesinde büyümesini, böylece Avrupa imalat endüstrisinin küresel rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır.

Aşağıda yer alan konu başlıklarına yönelik çalışmalar destek verilecektir;
• Bilgi tabanlı mühendislik, endüstri 4.0 teknolojileri dahil üretimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı,
• Üretim süreçlerinde kaynak verimliliği, geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi de dahil olmak üzere; çevre ve enerji uygulamalarına yönelik üretim teknolojileri,
• Adaptif üretim teknolojileri,
• Eklemeli imalat teknolojileri, malzemeleri ve ürünleri vb.
• Üretimde yeni malzemeler,
• Yeni üretim metotları, bileşenler ve sistemler,
• Üretime yönelik diğer ürün, teknoloji ve servisler.

MANUNET III 2020 yılı çağrısına başvuru yapılabilmesi için, çağrıya katılan ülkelerin kurum/kuruluşlarından en az bir ortak edinilmelidir. Ayrıca, proje önerisi için oluşturulacak ortaklığın içerisinde en az 2 adet KOBİ (aynı ülkeden 2 KOBi olabilir) yer almalıdır.

MANUNET III 2020 yılı çağrısı iki aşamalı başvuru ve değerlendirme süreci ile yürütülecektir. İlk aşamada başvuruları (pre-proposal) 17.03.2020 tarihinde, ikinci aşama başvuruları (full proposal) 16.07.2020 tarihine kadar https://www.manunet.net/ portalı üzerinden yapılmalıdır. Portal üzerinden başvuru yapan araştırmacılar TÜBİTAK’a 24.03.2020 tarihine kadar https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ bağlantısından başvurularını elektronik imzalı olarak yapmaları gerekmektedir. Çağrı metni için tıklayınız.

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
Proje Destek Hizmetleri Birimi (0352 207 66 66 - 68333 – 68348)


09:39, 31.01.2020