+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » BİRİMLERİMİZ » Fikri Haklar Birimi (FHB)

Fikri Haklar Birimi (FHB)

• Erciyes Üniversitesinin ve Erciyes Teknopark’ın sahip olduğu Fikri Mülkiyet Hakları portföyünü yönetir. Fikri Mülkiyetin ön incelemesi, başvuru ve tescil süreci ile varolan patent portföyünün pazarlanması ve lisans süreçlerini yönetir.
• Birimde 2 personel görev yapmaktadır.
• Kendisine ulaşan Buluş Bildirim Formlarını ön incelemeye tabii tutar, ön inceleme raporunu Erciyes Üniversitesi Fikri Haklar Kuruluna sunar, kurullardan gelecek yanıtlara göre FM başvuru ve tescil süreçlerini yönetir.
• Fikri Mülkiyet portföyünü Lisans Anlaşmaları yolu ile ticarileştirir.
• Araştırmacılardan gelen buluş bildirim formlarını değerlendirir. Akademisyenleri yerinde ziyaret ederek araştırmacıları takip ve teşvik eder.
• Elindeki Fikri Mülkiyet Portföyünü etkin olarak pazarlar, tanıtımını yapar, FH portföyünü katalog haline getirir, görsel olarak zengin, fikrin ilgi çekici yanlarına vurgu yapan bir tarzla müşterilere ulaştırır. Bu katalog fuarlarda dağıtılır aynı zamanda yurtdışındaki ticari ateşeliklere gönderilir. Meslek odaları aracılığı ile üyelerine dağıtılır.
• Fikri Haklar ve Korunması konusundaki akademisyenlerin teknik bilgi seviyelerini arttırmak için eğitimler (Patent süreçleri, patent araştırması) düzenler.
• FHB birimi ERÜ Teknoloji Transferi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından kendisine iletilen FH’leri almakla birlikte, dışarıdan haricen gelen başvurulara da yardımcı olmaktadır.
ERÜ FH kurulunun serbest bıraktığı buluşlar, buluşçusu tarafından FH alınmak üzere yardımcı olunması için FH birimine getirilebilir. Birim bu hizmet için gerekli masrafları buluşçudan veya dış kaynaklardan temin edecektir. Fakat buradaki önemli husus serbest buluş olarak gelen buluşlar için ERÜ FH Kurulunun kararı ve onayı istenecektir.FİKRİ HAKLAR KİTAPCIĞI 
Erciyes Üniversitesi Araştırma Strateji ve Politikaları -   İNDİR...

Erciyes Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Teknoloji Transferi Politika ve Esasları


Erciyes Üniversitesi Fikri Mülkiyet Değerlendirme Kurulu