+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular
19:57, 15.01.2022

ERA-NET NEURON Projesi 2022 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2022) Başvuruya Açıldı

Değerli Araştırmacılar;
ERA-NET NEURON Projesi 2022 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2022) başvuruya açılmıştır.
Çağrının amacı, inme ve küçük damar hastalığı (CSVD) ve beyin bariyeri işlev bozukluğu dahil olmak üzere diğer serebrovasküler hastalıkları alanlarında önemli translasyonel soruları ele alacak çok uluslu, işbirlikçi araştırma projelerini desteklemektir. Bu çağrıda, inme ve diğer serebrovasküler hastalıkların patofizyolojine ve terapötik gelişmelerine yönelik klinik öncesi ve klinik araştırmaların finanse edilmesi amaçlanmaktadır.
Araştırma alanları, hastalığın genetik, epigenetik, moleküler mekanizması gibi serebrovasküler hastalıklarla ilişkili çok çeşitli yönleri içerebilir. Nöroinflamatuar süreçler genellikle serebrovasküler hastalıklarda önemli bir rol oynar ve çağrı kapsamına dahildir. Farmakolojik çalışmalar ve patofizyolojik mekanizmalara dayalı teknolojik gelişmeler dahil olmak üzere önleyici, tanısal veya tedavi edici yaklaşımların geliştirilmesi çağrı kapsamındadır. Çağrıda, serebrovasküler hastalığın ve beyin bariyeri işlev bozukluklarının temel mekanizmalarını içeren araştırmalardan insanlarda kavram kanıtı klinik çalışmaları içeren araştırmalara kadar proje önerileri değerlendirmeye alınacaktır.
Sadece uluslararası projeler finanse edilecektir. Bir öneri sunacak her konsorsiyumun, İngilizce çağrı metninde belirtilen kuruluşlar tarafından finanse edilecek en az üç araştırma grubundan oluşması gerekmektedir. Araştırma grupları, en az üç farklı ülkeden olmalıdır. Bir konsorsiyumda araştırma gruplarının sayısı beşle sınırlıdır. En fazla iki araştırma grubu aynı ülkeden olabilir.
ERA-NET NEURON Ortak Çağrı Sekreteryası tarafından iki aşamalı uluslararası değerlendirme yapılacaktır. İlk aşamada gelen ön önerilerden (pre-proposal) uluslararası dış danışman değerlendirmesi sonucunda başarılı olan adaylardan ikinci aşamada tam öneriler (full proposals) istenecektir. Son başvuru tarihi 08 Mart 2022 (14:00:00 CET)’dir. Ön öneriler ve tam öneriler partnerler tarafından ortak hazırlanabilir ancak başvurular sadece koordinatörler tarafından uluslararası başvuru ERA-NET NEURON elektronik başvuru sistemi kullanılarak yapılmalıdır. Ayrıca, Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların ulusal başvuru için TÜBİTAK UİDB Proje Başvuru Sistemine (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) 15 Mart 2022 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Çağrı metni için tıklayınız.
Çağrı ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/bio-medical/2022-cerebrovascular-diseases/ ağ sayfasından ve uluslararası ağ araçlarına ise https://www.neuron-eranet.eu/resource-hub/networking-tools/ ağ sayfasından erişebilirsiniz.
Saygılarımızla.
Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
Proje Destek Hizmetleri Birimi
0352 224 81 12 - 348
projedestek@erciyes.edu.tr

13:42, 06.12.2021

ERA PerMed 2022 Yılı Çağrısı Açıldı!

Değerli Araştırmacılar;

ERA PerMed 2022 yılı çağrısı açıldı. ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmektedir.

Çağrısının konusu “Kişiselleştirilmiş Tıp Alanında Koruyucu ve Önleyici Sağlık Araştırmaları” olarak belirlenmiştir. ERA PerMed, bu çağrı ile kişiselleştirilmiş tıpta hastalıkların önlenmesine yönelik araştırma ve yenilik faaliyetlerini teşvik etmektedir.

Çağrının amacı, hastalığın ve hastalığın ilerlemesinin önlenmesi için kişiye özel stratejilerin üç farklı düzeyde geliştirilmesidir:

i)     insidans (risk altındaki, nüfustaki hastalığı yeni edinenlerin yani yeni olguların sayısı) oranını azaltan koruyucu önlemler (birincil koruma),

ii)   Semptomlar gelişmeden önce koruyucu tedavinin etkinliğini artırmak için hastalığın erken teşhisi (ikincil koruma),

iii) Hastalığın tekrarını önleyen ve/veya hastaların bakımını ve yaşam kalitesini arttıran müdahaleler (üçüncül koruma).

ERA PerMed 2022 çağrısı kapsamında Kişiselleştirilmiş Tıp ile ilgili aşağıda belirtilen 3 araştırma alanında Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir:

Araştırma Alanı 1: Temel Araştırmadan Kliniğe Translasyonel Araştırmalar

·         Modül 1A: Pre-klinik Araştırmalar

·         Modül 1B: Klinik Araştırmalar

Araştırma Alanı 2:  Veri ve BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

·         Modül 2A: Veri ve BİT Teknolojilerinin Etkinleştirilmesi

·         Modül 2B: Veri ve BİT Teknolojilerinin Sağlık Hizmetlerine Yönelik Uygulamaları

Araştırma Alanı 3: Sağlık Hizmetlerinde Etkin ve Güvenilir Uygulamalar

·         Modül 3A: Sağlık Ekonomisi Araştırmaları ve Uygulama Desteği

·         Modül 3B: Etik, Yasal ve Sosyal Bakış Açısı

Proje başvurusunda üç araştırma alanının kombine edilmesi zorunludur. Proje başvurusunda seçilecek modül opsiyonel olup, başvurunun her bir araştırma alanından en az bir modülü kapsaması zorunludur.

Destek üst limiti 720.000 TL olup, destek süresi en fazla 36 Ay’dır. Ulusal çağrı metni için tıklayınız.

2 aşamalı çağrının 1. aşamanın Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 17.02.2021’dir. 2. aşama Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih ise: 14.06.2021’dir. Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekreteryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılmalıdır.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metnine ulaşmak, proje ortağı bulmak, başvuru kılavuzuna ulaşmak ve uluslararası başvuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
Proje Destek Hizmetleri Birimi
0 (352) 224 81 12 – Dâhili 348
projedestek@erciyes.edu.tr

16:12, 05.11.2021

TÜBİTAK BİDEB Yurt İçi Lisans/Lisansüstü Burs Programı Çağrıları Başvuruya Açıldı

Değerli Araştırmacılar;
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı (BİDEB) tarafından, 2021/2 Lisans ve Lisansüstü Burs Programları başvuruya açılmıştır.
BİDEB 2021/2 yılı burs programlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Eğitim Programı
Çağrı Adı
Çağrı Metni
Lisans Eğitimi
2205-Lisans Burs Programı
Yüksek Lisans Bursu
2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
2210-B Sosyal Bilimlere Geçiş Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
2210-C Öncelikli Alanlara Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı 
2210-D Sanayiye Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
2210-E Doğrudan Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı 
Doktora Burs Programı
2211-A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı 
2211-B Sosyal Bilimlere Geçiş Yurt İçi Doktora Burs Programı 
2211-C Öncelikli Alanlara Yönelik Yurt İçi Doktora Burs Programı
2211-E Doğrudan Yurt İçi Doktora Burs Programı


2210/C ve 2211/C programları kapsamında destek verilecek Öncelikli Alanlar Listesi'ne ulaşmak için tıklayınız.
2210/B ve 2211/B Programları kapsamında geçişi teşvik edilen sosyal ve beşeri bilimlerde Desteklenecek Alanlar/Bölümlere ulaşmak için tıklayınız.
TÜBİTAK e-bideb (e-bideb.tubitak.gov.tr/) üzerinden 19.11.2021 tarihine kadar alınacak başvuruların, başvuru sürecini başlatmak için tıklayınız.
Saygılarımızla.

09:36, 13.09.2021

Tübitak 1702

 

TÜBİTAK 1702 PATENT LİSANS ÇAĞRISI DENEYİM PAYLAŞIMI VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DAVETİ
TÜBİTAK TEYDEB işbirliği ile düzenleyeceğimiz çevrim içi etkinlik 16 Eylül 2021 Perşembe günü, 10:00-12:00saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Bilimsel Programlar Uzmanı Hamit TAŞ’ın 1702 Patent Lisans çağrısına dair tanıtım sunumu ile başlayacak etkinlik, daha önceki çağrılarda patent lisanslayan firma yetkililerinin tecrübe paylaşımları ve soru cevap şeklinde devam edecektir.
Üniversiteler, AR-GE Merkezleri, TGB şirketleri (Teknoparklardaki sermaye şirketleri) ile 1702 çağrı duyurusunun6.1.2maddesinde tanımlanan “Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş” ların hak sahibi olduğu patentleri lisanslama veyadevir yoluyla ticarileştirerek sanayiye uygulayan şirketlere TÜBİTAK tarafından %75’e varan hibe desteği verilecektir.

Patent lisansı/devirini almak isteyen veya patentini ticarileştirmek isteyen tüm ilgilileri davet ederiz.

Katılım kaydı için tıklayınız.

Kayıt için bağlantının açılmaması halinde aşağıdaki linki kopyalayıp web tarayıcınıza yapıştırınız. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7gqbNXI936D8XAGRWSAFQA40fdEv2Has3aSd2A15OoVXYxQ/viewform?pli=1&pli=1

Tarih   : 16 Eylül 2021 Perşembe
Saat    : 10.00-12.00
Çevrimiçi (zoom)

Konuşmacılar:
Hamit TAŞ / TÜBİTAK Bilimsel Programlar Uzmanı
Prof.Dr. Abdulhakim COŞKUN / DETAGEN A.Ş.
Prof.Dr. Mustafa Serdar GENÇ / MSG TEKNOLOJİ LTD.ŞTİ.

NOT:
Etkinlik (zoom) bağlantı linki bir gün öncesinde kayıt formuna yazılan e-posta adreslerine gönderilecektir.

Çağrı hakkında ön bilgi edinmek için:
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/26723/1702_2021_2_cagri_duyurusu.pdf

09:43, 01.09.2021

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 17. Proje Çağrısı Başvuruya Açılmıştır!

Değerli Araştırmacılar;
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Ar-Ge Destek Programı 17. Proje Çağrısı başvuruya açılmıştır.

Çağrı kapsamında başvuru yapılacak proje teklifi, 17. Proje Çağrısı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında olmalıdır. Öncelikli Ar-Ge konularına
buradan erişebilirsiniz.

17. Proje Çağrısı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında hazırlanacak projelerde proje ortağı bulunması zorunludur. Sadece “Tarım Ekonomisi Alanındaki Konular” başlığı altında yer alan iki konu kapsamında olan projeler için yapılacak başvurularda ise proje ortağı zorunluluğu mevcut olmamakla birlikte istenildiğinde proje ortağı alınabilir.

Ortaklık şartı bulunan projelerdeki ortaklıklara ilişkin kurallar ise şöyledir;
• Üniversitelerin ve TÜBİTAK Ar-Ge birimlerinin yürütücü kurum/kuruluş olarak başvurabilmeleri için destek programına başvurmaya haiz en az bir özel sektör kuruluşu (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde kaydı bulunanlar) ile ortaklık yapmaları zorunludur.

• Özel sektör (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde kaydı bulunanlar), sivil toplum ve meslek kuruluşlarının yürütücü kurum/kuruluş olarak destek programına başvuruda bulunabilmeleri için en az bir Enstitü (TAGEM’e bağlı enstitüler ile TAGEM tarafından araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık birimleri) ile ortaklık yapmaları zorunludur.

Destek üst limiti Üniversiteler için 300.000 TL (%100 Destek Oranı), Özel Kuruluşlar için 3.000.000 TL (%70 Destek Oranı)’dir.
Son başvuru tarihi 08 Ekim 2021 olan çağrının, çağrı metnine ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla.


Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
Proje Destek Hizmetleri Birimi

0352 207 66 66 – 68348
projedestek@erciyes.edu.tr

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41