+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular
14:19, 01.03.2018

Katip Çelebi Newton Fonu Bilgi Günü Duyurusu


Değerli Araştırmacılar,
Newton – Katip Çelebi Fonu, Türkiye ile Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda) arasındaki bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan bir fon programıdır. Bu hedef doğrultusunda her iki ülkeden araştırmacıların bir araya gelerek ortak çalışmalarına, araştırmalarına vb. faaliyetlerine destek veren çağrı programları yürütülmektedir. 2014 yılından bu yana, TÜBİTAK ile birlikte 200’den fazla araştırmacıya toplamda 13 milyon pound üzerinde destek sağlanmıştır.

Newton fonu; sosyal ve beşeri bilimlerin yanı sıra fen, sağlık, mühendislik ve doğa bilimleri alanlarında da araştırmacılara büyük ölçekli destekler vermektedir.

Birleşik Krallık ile fon olanaklarını tanıtmak, araştırmacılarımızın sorularını yanıtlamak ve ihtiyaç duydukları destek türlerine dair görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 9 Mart 2018 Cuma günü saat 15.00-17.00 arasında bir bilgi sunumu Newton- Katip Celebi Fonu ekibi Pınar ÇETİN ve Aslı AKCAYOZ tarafından gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Kayıt Formu :
https://goo.gl/QJtBEa

Yer: Erciyes Teknopark
Tarih: 9 Mart 2018
Saat: 15.00-17.00

Saygılarımızla


İletişim için
Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
Ali İhsan Yoğurt / Proje Destek Hizmetleri Birimi
Tel: 0 (352) 224 81 12 / 128
E-Posta: ihsan.yogurt@erciyesteknopark.com

09:51, 26.02.2018

TÜBİTAK ARDEB Proje Teklifiniz Ret Edilmesin, Emekleriniz Boşa Gitmesin!

Değerli Araştırmacılar,

TÜBİTAK ARDEB 1001/3501/1005 2018 yılı 1.  dönem başvuruları 2 Mart 2018’de sona erecek.

Bu yazımızda proje tekliflerinin % 25’ini ilgilendiren, ama aslında büyük ölçüde önlenebilir olan “iade” konusuna değiniyoruz ve teklifinizi teslim etmeden önce her şeyin tam olup olmadığını kontrol edebilmeniz için hazırladığımız kontrol listesini paylaşıyoruz.

Proje teklifinizi teslim etmeden önce “bu kontrol listesinin” tamamlandığından emin olunuz!!!!
Kontrol Listesi : https://goo.gl/qPZsE1

Araştırmacıların TÜBİTAK ARDEB destek programlarına yaptığı proje teklifleri yapılan değerlendirmeler sonucunda ya iade edilirler ya reddedilirler ya da desteklenmeye hak kazanırlar.
Ret/İade Nedenleri: https://goo.gl/w7NZri

Başvurunun hemen ardından proje öneri dosyası öncelikle ARDEB uzmanları tarafından biçimsel eksiklik yönünden incelemeye tabi tutulur. Bu aşamada, çevrimiçi başvuru sistemi tarafından otomatik olarak üretilen ve gerekli imzaları tamamlanarak çevrimiçi başvuruyu takiben bir hafta içinde TÜBİTAK’a gönderilmesi gereken belgelerin hem varlığı hem de bu belgeler üzerindeki imzaların eksik olup olmadığı kontrol edilir. Bu aşamada biçimsel bir eksiklik tespit edilmeyen öneriler başvurunun yapıldığı araştırma grubuna (SOBAG, EEEAG, SBAG, MAG vb.) yönlendirilirken, uygun bulunmayan öneriler ise başvuru sahiplerine gerekçesi belirtilerek posta yoluyla iade edilir.

Gruba yönlendirilen başvurular biçimsel ve bilimsel içerik olarak bir değerlendirmeden daha geçerler. Bu ikinci aşamada öncelikli olarak biçimsel değerlendirme yapılır ve yasal izin ve/veya etik kurul onay belgesi gerekliliği beyan edilmişse bu izin/onay belgelerinin varlığı kontrol edilir, izin/onay belgesi eksikliği iade sebebidir. Bunun yanı sıra bu beyandan bağımsız olarak tüm proje önerileri yasal izin ve/veya etik kurul onay belgesinin gerekliği konusunda kontrole tabi tutulur ve beyan edilmediği halde izin/onay belgesinin gerekli olduğuna karar verilen öneriler iade edilir. Proje öneriniz için yasal izin ve/veya etik kurul onay belgesi gerekli olup olmadığına karar vermek üzere TÜBİTAK tarafından hazırlanmış kılavuzlar bulunmaktadır.
Yasal Özel İzin Belgesi : http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/ARDEB/destek_prog/yardimci_belgeler/ARDEB-BN-YasalIzinBelg-120727.pdf
Etik Onay Süreci:   http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/etik_onay_bilgi_notu_23_07_13.pdf 

Grupta yapılan biçimsel değerlendirme revize projeler içindir, bu projeler için “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu” formu doldurulması gerekli olup, bu formun eksik olması durumunda öneri iade edilir.
Değişiklik Bilgi Formu: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/ikili_genel_degisiklik_0.doc

Biçimsel olarak eksiklik belirlenmeyen proje önerileri daha sonra bilimsel içerik yönünden bir ön değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bu değerlendirmede,
–      Proje önerisinin Ar-Ge projesi niteliklerine sahip olup olmadığı,
–      Özgün değer/yöntem bölümlerinin içerik yönünden yeterli olup olmadığı
–      Yeterli literatür taramasının yapılıp yapılmadığı ve/veya literatür listesinin bir ham liste olarak verilip verilmediği

hususları kontrol edilir. Uygun bulunan öneriler, destek başvurusunun yapıldığı program türüne göre panele ya da dış danışmanlara yönlendirilirken, biçimsel ya da bilimsel içerik olarak eksiklik tespit edilen başvuru dosyaları, başvuru sahiplerine gerekçesi belirtilerek posta yoluyla iade edilir.
Bu aşamada elenmemek için çalışmanızın Ar-Ge boyutunu değerlendirmek için Sosyal Bilimlerden yazılıma kadar Ar-Ge tanımlarının yapıldığı Oslo ve Frascati Ar-Ge Kılavuzlarının incelenmesi önemlidir.
Frascati Ar-Ge Kılavuzu: https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/frascati_tr.pdf
Oslo Kılavuzu: http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/Oslo_3_TR.pdf

Panel/dış danışman tarafından reddedilen projeler, panel ortak raporunda ret gerekçeleri belirtilerek araştırmacılara e-posta yoluyla iletilir (3. Ret).
Değerlendirme Kriterleri: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/kriterler_ve_puanlama.pdf

Panel ya da dış danışman değerlendirmesi sonunda desteklenmeye hak kazanan projeler, ilgili grup tarafından sözleşmenin hazırlanması için mali büroya yönlendirir. Sözleşme araştırmacı tarafından imzalandığında da proje resmen başlamış olur.
Proje öneriniz için yasal izin ve/veya etik kurul onay belgesinin gerekli olup olmadığı hususunda tereddüt yaşamanız durumunda lütfen Erciyes TTO ile irtibata geçiniz.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için, projenizin ön değerlendirmesini yapmak için Erciyes TTO ile iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla

İletişim için
Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
Ali İhsan Yoğurt / Proje Destek Hizmetleri Birimi
Tel: 0 (352) 224 81 12 / 128
E-Posta: ihsan.yogurt@erciyesteknopark.com

09:34, 07.02.2018

BİGG ERCİYES BAŞVURULARI BAŞLADI!

Değerli Girişimci,

TÜBİTAK’ın Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında açılan “1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı BiGG” başvuruları başlamıştır.

Erciyes Teknopark, BİGG ERCİYES adıyla bu programın resmi uygulayıcı kuruluşudur. Program, teknoloji yönü güçlü girişimlere 150.000 TL hibe desteği (geri ödemesiz) sunmaktadır.

BİGG ERCİYES ile girişimci adaylarının iş fikri başvuruları toplanarak değerlendirilecek, uygun bulunan iş fikirleri, iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirilecek ve nitelikli iş planı hazırlama hususunda girişimcilere destek olunacaktır. Başvuru sahipleri Sera Kuluçka Merkezi ve Lab Erciyes Hızlı Prototipleme Atölyesi’nin imkânlarından öncelikli olarak faydalanabilecektir.

BİGG Erciyes’e Başvuru Yapabileceğiniz Alanlar

Akıllı Ulaşım
Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv vb.

Enerji ve Temiz Teknolojiler
Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre vb.

İleri İmalat ve Sanayi 4.0
Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, IOT, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Proses Teknolojileri, Malzeme/Kimya Teknolojileri vb.

İletişim ve Sayısal Dönüşüm
IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, İletişim, Eğitim, E-Sağlık, Büyük Veri, Sanal Gerçeklik, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Oyun, Oyunlaştırma, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme vb.

Sağlık ve İyi Yaşam
İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomedikal/Malzeme, Gıda Güvenliği, E-Sağlık, Medikal cihazlar vb.

Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme
Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı vb.


Detaylı bilgi ve başvuru için
www.biggerciyes.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Son başvuru tarihi 28 Şubat 2018.

Saygılarımızla,

BİGG ERCİYES Ekibi
Mehmet Yağcıoğlu  Kuluçka Hizmetleri Birimi Koordinatörü,   224 81 12 (117)
Harun Karakoç        Kuluçka Hizmetleri Birimi TTO Uzmanı,   224 81 12 (200)14:02, 06.02.2018

Geleceğini Tasarla IoT Hackathon Etkinliğinde Sen de Yerini Al!

IoT Hackathon’u; Teknolojiyi kullanarak Küresel sorunlara çözüm önerileri gelişme konusunda hevesli, kişi ve kurumlarla 16-18 Şubat 2018 tarihleri arasında Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi’nde yapılacaktır.
Hackathon sırasında Raspery Pi, Arduino, Blink, İş Kanvası doldurma ve proje sunumu konularında da eğitimler verilecektir.

Katılımcılar Hackathon öncesinde ise Cisco Networking Academy üzerinden Cybersecurity Essentials, Introduction to IoT, IoT Fundamentals eğitimlerini alabileceklerdir.
Katılımcıların IoT konusunda varsa kendi projelerini geliştirebilecekleri, projelerini sunabilecekleri gibi diğer katılımcılarla gruplar halinde başka IoT projesi oluşturabilirler veya gruplara destek verebileceklerdir.

IoT Hackathonu’nun başlıca amacı; projenizin ticari olup olmamasına bakılmaksızın ağırlıklı olarak fayda odağında küresel sorunlara çözüm geliştirmesi beklenmektedir. Program 3 Günlük bir çalışma ortamında 48 saat boyunca sınıf içi eğitimlerin yanı sıra Cisco Networking Academy’nin sağlamış olduğu diğer eğitim materyallerine çevrimiçi erişim imkanı da sağlanacaktır.


Kayıt Linki:
goo.gl/JvWsjt

** Etkinlik ve Eğitim dili Türkçe olacaktır.
** Etkinliğe en fazla 3 kişilik grup halinde katılım sağlanabilir.
** Etkinlik 48 saat boyunca sürecektir. (Sonrasında sunumlar gerçekleşecektir.)
** Katılımcının eğitim programında belirtilen derslere %90 oranında katılması zorunludur.
     (Her gruptan bir kişi eğitime katılırken diğerleri çalışmaya devam edebilirler.)
** Katılımcılar ihtiyaçları doğrultusunda kendi bilgisayar ve materyallerini getirebilirler.
** Eğitim saatleri boyunca her bir gruba, Ardunio, Raspery Pi, Klavye, Mouse ve Monitor  temin edilecektir.

Katılımcılarda aranacak özellikler:

*Tercihen lise/üniversitelerin mühendislik, bilişim, elektronik, matematik gibi bölümlerinden mezun olmak ve/ya bu bölümlerde okuyor olmak. Konuya hakim diğer bölüm öğrencileri de katılım sağlayabilir.
*Okuduğunu anlayacak kadar İngilizce biliyor olmak (tercihen)/Gruptan bir kişinin bilmesi yeterli olacaktır.
* Raspery Pi, Arduino , Blyink herhangi biri ile çalışma yapmış olmak.
* Herhangi bir yazılım diline hakim olmak yada ekibinde buna hakim olan birinin olması
* 48 saat boyunca az uyuyup çok çalışma motivasyonuna sahip ve proje geliştirmeye hevesli katılımcılar başvurabilir.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39