+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Haberler » COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler Çağrısı

COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler Çağrısı

Değerli Araştırmacılar,

Bilindiği üzere, Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) pek çok ülkeye yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Bu küresel salgın, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı ciddi derecede etkilemekte, uzun vadede kalıcı olma ihtimali oldukça yüksek değişimlere neden olmaktadır. Salgının yayılımının kontrol edilmesine yönelik alınan önlemler ile beraber hâlihazırda uluslararası tedarik zincirleri, arz-talep dengeleri, üretici\tüketici davranışları, iş yapma yöntemleri, çalışma modelleri, eğitim-öğretim yöntemleri ve gündelik yaşam dramatik hızla değişmektedir. Salgına yönelik, aşı ve ilaç geliştirme gibi çeşitli çalışmalar bütün hızıyla devam etmektedir. Bu tıbbi yaklaşımların yanı sıra sosyal ve beşeri bilimlerin, salgının tetiklemiş olduğu problemlerin ele alınması ve çözümünde ciddi katkıları olacağı değerlendirilmektedir. Küresel salgını daha iyi kontrol etmek ve etkilere karşı hazır olmak için acil sağlık durumlarının sosyal bağlamlarının da ortaya konulması gerekmektedir.

Bu çağrının amacı; COVID-19 küresel salgınının mevcut ve öngörülen sorun ve etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden incelenmesi, araştırılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Sunulacak proje önerilerinin aşağıdaki kapsamda ele alınması beklenmektedir:

Mevcut durumun ve eğilimin kanıt temelli bilimsel verilerle ortaya konulması,
Kısa, orta, uzun vadeli projeksiyon, öngörü, analiz ve planlama çalışmaları yapılması,
Bu analiz ve öngörüler doğrultusunda karar alıcılara ve uygulayıcılara katkı sağlayacak çözüm önerilerinin oluşturulması.


Başvuru Sisteminin Açılış Tarihi: 20/04/2020
Çevrimiçi Başvurunun ve E-İmza Sürecinin Tamamlanması için Son Tarih: 04/05/2020 23:59
Proje Başvuru Formu: https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/covid-19_ve_toplum_basvuru_formu_0.doc
Detaylı bilgi ve örnek proje konuları: https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-covid-19-sobag-cagrisi

Konuyla ilgili olarak disiplinler arası çalışma gerektiren hususlarda ve projenin yazım aşamasında Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi destek vermektedir. Bu bağlamda Proje destek hizmetleri birimi (ihsan.yogurt@erciyesteknopark.com) adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla


11:44, 20.04.2020