+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Haberler » ERA-MIN3 (Sürdürülebilir Kalkınma ve Döngüsel Ekonomi İçin Hammaddeler) Çağrısı Açıldı!

ERA-MIN3 (Sürdürülebilir Kalkınma ve Döngüsel Ekonomi İçin Hammaddeler) Çağrısı Açıldı!

Değerli Araştırmacılar;
Ufuk2020 Programı alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler Alanı” kapsamında desteklenmekte olan bir ERA-MIN3 (Sürdürülebilir Kalkınma ve Döngüsel Ekonomi İçin Hammaddeler) çağrısı açıldı. Çağrı, endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmeyi ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır.

ERA-MIN3 projesi kapsamında açılan 2021 çağrısının konusu yakıt ve gıda hammadeleri hariç olmak üzere, metalik mineraller, inşaat malzemeleri ve endüstriyel minerallere yönelik ihtiyaç odaklı araştırmalardır. Çağrı aşağıdaki 5 ana konu başlığındaki araştırmaları kapsamaktadır:
• Arama ve çıkarma faaliyetlerinden ham maddelerin temini (birincil kaynaklar)
• Döngüsel dizayn
• İşleme, üretim ve yeniden imalat
• Kullanım ömrü sona eren ürünlerin geri kazanımı (ikincil kaynaklar)
• Ortak kesişen alanlar

Çağrının, en son başvuru tarihi 01.04.2021 olup, en fazla proje süresi 36 Ay’dır. Proje bütçesi en yüksek yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum/kuruluşları için 720.000 TL, Özel kuruluşlar için 1.000.000 TL’dir. Ulusal çağrı metni için tıklayınız.
Uluslararası çağrı metnine ve çağrı ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Çağrı için oluşturulacak Konsorsiyum’un ERA-MIN3 ortak ülkeleri arasından en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir. Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu yapılması zorunludur.

Çağrı iki aşamalı başvuru ve değerlendirme süreci ile yürütülecektir. Çağrı kapsamında TÜBİTAK’a yapılacak ulusal başvurular, son başvuru tarihinden önce ve yalnızca elektronik imzayla (e-imza) yapılabilmektedir.

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
Proje Destek Hizmetleri Birimi
0352 207 66 66 - 68333 – 68348
projedestek@erciyes.edu.tr


11:12, 10.02.2021