+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » 1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Prog

1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Prog

TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programının amacı,
 • Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve
 • Ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır.
Belirtilen amaçlarla, alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge Laboratuvarlarının belirli giderleri geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenecektir. Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların, geleceğin teknolojilerini geliştirmeye dönük bilimsel hedefler içeren ve değerlendirme sonucu TÜBİTAK tarafından kabul edilen araştırma programı kapsamında;
 • Yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması,
 • Bilimsel yorumların yapılması,
 • Güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,
 • Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal çerçeveler oluşturulması
amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan faaliyetlerinin desteklenmesi esastır. Kimler başvurabilir? Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ve niyet beyanında bulunabilme şartlarını sağlayan
 • Yurt dışında yerleşik kuruluşlar ve bunların Türkiye’de kurulu ya da kurulacak sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları
 • Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri, bu programa başvuru yapabilir.
Programa başvuru için öncelikle aday kuruluşun niyet beyanında  bulunması gerekir. Ulusal veya uluslararası aday kuruluşun TÜBİTAK’a niyet beyanında bulunabilmesi için
 • son üç (3) yıldaki ortalama AR-GE yoğunluğunun en az  %1
 • son üç (3) yıldaki net satış ortalamasının en az iki (2) milyar TL olması gerekir.
Sunulan Niyet Beyanının TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda
 • Aday kuruluş yurt dışında yerleşik kuruluş ise firmanın Türkiye’deki sermaye şirketi şeklinde yapılanmaları başvuru yapabilir ve bu durumda başvuru yapan Türkiye’deki yerleşik sermaye şirketi için ayrıca yukarıdaki şartlar aranmaz.
 • Aday kuruluş yurt içinde yerleşik bir sermaye şirketi ise ayrıca yeni bir şirket kurmasına gerek olmadan başvuru yapabilir.
 
TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı Bilgi Notu Program Broşürü (İngilizce) Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak sizin için ne yapıyoruz?
Araştırmacılarımıza Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi ( ETTO) olarak, araştırmaları ve proje başvuruları ile yönetimi esnasında sanayici ve kobi firmalarına destek veren bir yapıya sahip olup aşağıdaki kapsamlarda araştırmacılarımıza hizmet vermekteyiz;
 • Projelerinizi sizinle beraber başından sonuna kadar takip ediyoruz,
 • Projelerinizi sizin için yazıyoruz
 • Vizyon geliştirme eğitimleri veriyoruz
 • Projenizin proje pazarında sunumuna yardımcı oluyoruz
 • İş yerlerinizi konusunda uzman akademisyenlere gezerek ortak Ar-Ge projeleri yapıyoruz
 • İlgili araştırmacılara fon ve destek çağrıların duyuruyoruz,
 • Projenin yazımından sonra usül ve uslup olarak değerlendirilmesini sağlayarak verilmek istenen mesajın değerlendirecek hakem heyetine doğru aktarılmasında yardımcı oluyoruz
 • Projenin ilgili çağrıya/duyuruya yönlendirilmesini sağlıyoruz
 • Projenize göre fon belirliyoruz
 • Proje sonucunda çıkan ürünün fikri hakları ve patenti konusunda yardımcı oluyoruz
 • Projeniz çok alanlı bir araştırmaysa uygun akademisyenle eşleştirme sağlıyoruz
 • Size proje boyunca danışmanlık yapıyoruz