+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular
10:26, 23.03.2015

1601 Programı 2015 Yılı 2. Çağrısı Açıldı

1601 - Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında 1512 – Teknogirişim Sermaye Desteği Programının 1. aşama faaliyetlerini yürütecek Uygulayıcı Kuruluşları belirlemek amacı ile yeni bir çağrıya çıkılmıştır. Bu çağrı sonucunda Uygulayıcı Kuruluşların, girişimcilerin iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürecekleri özgün, etkili ve uygulanabilir mekanizmalar oluşturmaları hedeflenmektedir.

Bu hedef doğrultusunda Uygulayıcı Kuruluşlardan girişimcilerin iş fikirleri başvurularını toplaması ve değerlendirmesi, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetleri vermesi, iş fikrinin iş planına dönüşmesi sürecinde fikrin ticari açıdan doğrulanması çalışmalarını yürütmesi ve girişimcinin hazırlayacağı iş planı önerilerinin 2. aşama başvurusu için uygunluğunu değerlendirmesi beklenmektedir.

Başvuru:
Çağrıya Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ve en az bir iş fikri yarışma sürecini başarıyla tamamlamış veya hızlandırıcı, kuluçka, vb. alanlarda deneyimi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilir. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2015’tir.

Değerlendirme:
Çağrı kapsamında yapılan başvurular, Uygulama Esasları çerçevesinde panel yöntemiyle değerlendirilecektir.

Destek şekli:
Çağrı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan kuruluşlara başarı ölçütlerini gerçekleştirme oranlarına göre %90 veya %100 oranında hibe destek sağlanacak olup uygulanacak kuruluşların personel giderleri; hizmet alımları; toplantı, tanıtım ve organizasyon giderleri; seyahat giderleri ve genel gider kalemleri desteklenecektir.

Aytıntılı bilgi için:http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1601-programi-2015-yili-2-cagrisi-acildi

16:43, 19.03.2015

Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursu Başvuruları Başladı

Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları çağrısı yılda bir defa açılacak olup; o yıl için belirlenen çağrı kapanış tarihine kadar başvuruları kabul edecektir. Bu program kapsamında tüm araştırma alanlarından proje önerileri desteklenmekte olup deneyimli araştırmacıların ülkeler arası dolaşımına olanak sağlanmaktadır. Marie Skłodowska  Curie Bireysel Araştırma Burslarına başvuru yapacak araştırmacıların proje önerilerinin Avrupa Komisyonu’na internet üzerinden araştırmacının araştırmalarını yürüteceği kurumdan belirlemiş olduğu kurum kontak kişisi tarafından sunulması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 10 Eylül 2015‘tir.

Ayrıntılı bilgi için : http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html#tab3

17:45, 18.03.2015

Pasif Yayın Algılama Sistemi Geliştirilmesi Proje Çağrısı

Projenin konusu, uçak üzerindeki muhtelif yayınları alıcı sistemler ile algılayıp, elde edilen verileri sayısal olarak işleyerek herhangi bir yayın yapmaksızın kaynakların tespit ve takibini yapabilecek sistemin geliştirilmesidir.

İki aşamalı olarak alınacak proje önerileri için 2. Aşama çağrı başvuruları 13/03/2015 tarihinde alınmaya başlanacak olup, proje önerileri için son başvuru tarihi 29/05/2015 saat 17:00’dir. Proje önerileri TÜBİTAK SAVTAG grubuna elden teslim edilmelidir.
 
Aytıntılı bilgi için : http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/pasif-yayin-algilama-sistemi-gelistirilmesi-projesi

16:01, 18.03.2015

Türkiye - Almanya İkili İşbirliği Ortak Çağrısı Açıldı

Türkiye ve Almanya arasındaki işbirliğinin arttırılması ve iki ülkedeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının EUREKA Programı kapsamında desteklenmesi için Türkiye ve Almanya Ortak Proje Çağrısı 12 Mart 2015 tarihi itibariyle açılmıştır.

EUREKA Programı’nın amaçlarına paralel olarak ticarileşme potansiyeli yüksek ve pazara yönelik ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik, her iki ülkeden en az birer kuruluşun katılmasıyla oluşturulacak projeler, bu çağrı kapsamında EUREKA çerçevesinde desteklenecektir.
 
Ayrıntılı bilgi : http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/turkiye-almanya-ikili-isbirligi-ortak-cagrisi-acildi

16:00, 18.03.2015

KOBİ Proje Destek Programı başvurusu için son gün 20 Mart 2015

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI
KOSGEB, MARKALAŞMA VE KURUMSALLAŞMA YOLUNDA KOBİ'LERİ DESTEKLİYOR.

KOBİ Proje Destek Programı kapsamında 100 Milyon TL’lik bütçe ile “KOBİ’lerin Yönetim Becerilerinin ve Kurumsal Yetkinliklerinin Geliştirilmesi” ve “KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi” konu başlıklarında projeleri desteklenecektir. Son başvuru tarihi 20 Mart 2015’tir.

Ayrıntılı Bilgi : http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Duyurular.aspx?ref=8&refContent=973

09:47, 18.03.2015

Türk Patent Enstitüsü DESIGNVIEW üyeliik işlemlerini bitirdi!

Tüm Dünyadan, farklı ülkelerin Endüstriyel Tasarım verilerini bir araya getirerek daha kolay ve genel bir ulaşım oluşturması amacıyla Kasım 2012 de kurulan  Designview platformu toplamda 4 milyonu aşan veri hacmi ile bu konuda çalışma yapmak isteyenlerin kullanabileceği bir platform. Türk Patent Enstitüsü sahip olduğu 450000'den fazla Endüstriyel tasarım verisini Platform veri tabanı ile paylaşmış olup, bu platforma üye olan 28. Patent Ofisi olmuştur.

Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/news/-/action/view/1957250

18:36, 12.03.2015

ELEMAN İLANI !!!

http://www.kariyer.net/bilisim-bilgisayar-elektronik-endustri-ve-ofis-oto/bilisim-teknolojileri-uzmani-is-ilani-i1334980/?tmpsno=1&f=f15j&ulkeId=0&sehirId=0&firmaAd=bilisim-bilgisayar-elektronik-endustri-ve-ofis-oto&pozisyonad=bilisim-teknolojileri-uzmani-is-ilani

16:50, 11.03.2015

ELEMAN İLANI !!!

Nivera Bilgi Teknolojileri Türkiye'de ve 80'in üzerinde ülkede oteller tarafından kullanılan otel rezervasyon sistemleri geliştiren bir yazılım firmasıdır. Firma merkezimiz istanbul da olup Erciyes Teknopark bünyesindeki şubemiz için takım arkadaşları aramaktayız.
iş ve görev tanımı aşağıdaki gidibir.
-Müşteri destek hizmeti vermek: Telefon, sistem mesaj ve eposta ile müşteri sorularının yanıtlanması, program kullanımı ile ilgili destek verilmesi, program kullanımı iyileştirme çalışmalarının yapılması
-Pazarlama çalışmalarına katılmak: Otellerle eposta, telefonla iletişime geçilmesi, programla ilgi bilgilendirme yapılması, randevu ve toplantıların organize edilmesi
Bizimle çalışacak arkadaşların yeterli derecede ingilizce bilmeleri gerekmektedir.

İLETİŞİM: Kürşat ABALI
E-MAİL: k.abali@reseliva.com

14:02, 09.03.2015

ARDEB'den Üniversitelerde Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulatılması Çağrısı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen "1000 - Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Arttırılmasına Yönelik Destek Programı"nın amacı, üniversitelerin Ar-Ge potansiyellerinin artırılmasına yönelik belirlenecek çağrı başlıkları kapsamındaki projelerin desteklenmesidir. Programla ilgili 2015 yılındaki ilk çağrı olan "2015-1-Üniversitelerde Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulatılması" başlıklı çağrı, Türkiye'de yerleşik tüm üniversiteleri kapsamaktadır. Bu çağrının amacı; üniversitelerin akademik düzeyleri ve altyapı olanaklarını dikkate alarak, TÜBİTAK tarafından belirlenen ve sunulan alan/alanlarda, Türkiye’de ilk beşe girilebileceği öngörülen en fazla beş alan (öğretim üyesi sayılarına göre detaylar aşağıda verilmiştir) belirlenerek, bu alan(lar)da yapılacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerini kapsayacak olan beş yıllık “Ar-Ge Strateji Belgesi” hazırlatılması ve bu belge kapsamında belirtilen çalışmaların uygulamaya geçirilmesini sağlamaktır. Ayrıca, ilgili çağrı kapsamında, Ar-Ge Strateji Belgesi’ni oluşturmak amacıyla başvuru yapan ve başvurusu desteklenen üniversitelerin, bu destek sonucunda hazırlayacakları Ar-Ge Strateji Belgesi’nin kabul edilmesi koşuluyla bu üniversitelere, TÜBİTAK’ın “1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ve "1004 – Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı” programları kapsamında büyük ölçekli proje başvurusu yapma imkânı sağlanacaktır. 16 Şubat 2015'te başlayan başvurular için son tarih 15 Mayıs 2015 olarak belirlenmiştir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47