+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümü amacıyla 10 Mart 2005 tarihinde yapılan “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)” toplantısında alınan karar doğrultusunda Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) başlatılmıştır.

Program ile;
 • Kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi,
 • Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin yurtdışından yapılması,
 • Teknolojik nitelikli ürün/sistem için çok miktarda kaynağın yurtdışına aktarımı, yerine
 • Ar-Ge’ye dayalı tedarik yöntemi,
 • Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin ulusal kaynaklardan sağlanması,
 • Teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurtiçinde üretime aktarılması,
hedeflenmektedir. Kamu kurumları tarafından tespit edilen sorunların çözümüne ve/veya ihtiyaçlara yönelik olarak  ilan edilen çağrılara üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel kuruluşların bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve alt yapı imkanları kullanılarak sunulan Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Kamu kurumlarının Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını giderme öncelikli hedefi yanında;
 • kamu, özel kuruluş ve üniversite işbirliği teşvik edilmekte,
 • üniversitelerde yapılan temel ve uygulamalı araştırmaların sonuçları ürün geliştirmede kullanılarak, bilgi ve yüksek teknolojiye dayalı sanayi üretimi hedeflenmekte,
 • ülkemizdeki Ar-Ge personeli istihdamına katkı sağlanmaktadır.
1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.

KAMAG - Kamu Araştırmaları Destek Grubu

SAVTAG - Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak sizin için ne yapıyoruz?

Araştırmacılarımıza Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi ( ETTO) olarak, araştırmaları ve proje başvuruları ile yönetimi esnasında akademisyenlere ve araştırmacılara destek veren bir yapıya sahip olup aşağıdaki kapsamlarda araştırmacılarımıza hizmet vermekteyiz;
 • Projelerinizi sizinle beraber başından sonuna kadar takip ediyoruz,
 • İlgili araştırmacılara fon ve destek çağrıların duyurulması,
 • Projenin yazımından sonra usül ve uslup olarak değerlendirilmesini sağlayarak verilmek istenen mesajın değerlendirecek hakem heyetine doğru aktarılmasında yardımcı oluyoruz
 • Projenin ilgili çağrıya/duyuruya yönlendirilmesini sağlıyoruz
 • Projenize göre fon belirliyoruz
 • Proje sonucunda çıkan ürünün fikri hakları ve patenti konusunda yardımcı oluyoruz
 • Projeniz çok alanlı bir araştırmaysa uygun akademisyenle eşleştirme sağlıyoruz
 • Size proje boyunca danışmanlık yapıyoruz
 • Sizin için konsorsiyum kuruyoruz