+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » BİRİMLERİMİZ » Fikri Haklar Birimi (FHB)

Fikri Haklar Birimi (FHB)

• Erciyes Üniversitesinin ve Erciyes Teknopark’ın sahip olduğu Fikri Mülkiyet Hakları portföyünü yönetir. Fikri Mülkiyetin ön incelemesi, başvuru ve tescil süreci ile varolan patent portföyünün pazarlanması ve lisans süreçlerini yönetir.
• Birimde 2 personel görev yapmaktadır.
• Kendisine ulaşan Buluş Bildirim Formlarını ön incelemeye tabii tutar, ön inceleme raporunu Erciyes Üniversitesi Fikri Haklar Kuruluna sunar, kurullardan gelecek yanıtlara göre FM başvuru ve tescil süreçlerini yönetir.
• Fikri Mülkiyet portföyünü Lisans Anlaşmaları yolu ile ticarileştirir.
• Araştırmacılardan gelen buluş bildirim formlarını değerlendirir. Akademisyenleri yerinde ziyaret ederek araştırmacıları takip ve teşvik eder.
• Elindeki Fikri Mülkiyet Portföyünü etkin olarak pazarlar, tanıtımını yapar, FH portföyünü katalog haline getirir, görsel olarak zengin, fikrin ilgi çekici yanlarına vurgu yapan bir tarzla müşterilere ulaştırır. Bu katalog fuarlarda dağıtılır aynı zamanda yurtdışındaki ticari ateşeliklere gönderilir. Meslek odaları aracılığı ile 
  üyelerine dağıtılır.
• Fikri Haklar ve Korunması konusundaki akademisyenlerin teknik bilgi seviyelerini arttırmak için eğitimler (Patent süreçleri, patent araştırması) düzenler.
• FHB birimi ERÜ Teknoloji Transferi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından kendisine iletilen FH’leri almakla birlikte, dışarıdan haricen gelen başvurulara da yardımcı olmaktadır.

ERÜ FH kurulunun serbest bıraktığı buluşlar, buluşçusu tarafından FH alınmak üzere yardımcı olunması için FH birimine getirilebilir. Birim bu hizmet için gerekli masrafları buluşçudan veya dış kaynaklardan temin edecektir. Fakat buradaki önemli husus serbest buluş olarak gelen buluşlar için ERÜ FH Kurulunun kararı ve onayı istenecektir.

 TDR – TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRME RAPORU HİZMETİ

Teknoloji transferi olarak adlandırılan kavram bir teknolojinin ilk buluşçusundan başlayarak inovasyon süreçlerini takip etmesi ve ticari ürüne dönüşerek toplum hizmetine kazandırılması olarak tanımlanabilir. Bu süreçler yürütülürken erken aşama teknolojilerin belli koruma metotları ile korunması ve devamında korumalı teknolojinin ticarileşmesi ideal ve istenen süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ticarileştirme; patent, faydalı model, gizli bilgi, ticari sır vb. şekillerde korunan sınai hakların lisans veya devir yoluyla verilmesi/alınması şeklinde olabilmektedir.
Bu noktada ticarileşmesi öngörülen teknolojinin değeri ve potansiyel alanı gibi kıstasların bilinmesi gereklidir. Bir teknoloji ya da patente yatırım yapmadan önce potansiyel pazar, muhtemel rakipler, teknolojinin muadilleri ve sektörü domine eden firmalar gibi bilgilerin analiz edildiği ve yatırım öncesi yatırımcıya ışık tutan analizlerin toplandığı doküman ‘TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRME RAPORU’ olarak adlandırılır.
Kısaca TDR olarak nitelendirdiğimiz Teknoloji Değerlendirme Raporu teknolojinin ticarileştirilmesi için yapılması gerekli en temel adımlardan birisidir ve yatırım öncesi yapılması yatırımcıya önemli kazanımlar sunmaktadır.

ETTO Fikri Haklar Birimi uzmanlarınca yapılan TDR araştırmasında genel anlamda patent ya da teknolojiye yatırım yapılmalı mı sorusunun cevabı aşağıdaki başlıklar vasıtasıyla belirlenir. Bu başlıklar;

  • İlgili teknolojinin kısaca tanımı,
  • Teknolojinizle ilgili alanda patent başvurusu yapan firmalar ve patent sayıları,
  • Teknolojinizle aynı alanda çalışan firmaların teknoloji sınıflarına göre patent başvuruları ve bu firmaların başkaca hangi alanlarda patent başvurusu yaptıklarına dair veriler,
  • Bu firmaların en çok hangi ülkelerde koruma aldıklarında dair veriler,
  • İlgili patentlerin lisanslama değerlerine dair öngörüler
  • İlgili teknoloji alanına yeni girmiş olan firmalar
  • İlgili teknoloji alanında, ilerleyen yıllarda beklenen patent başvuru sayıları
  • Yıllara göre patent başvurularının gidişatının görülmesi
  • İlgili teknoloji alanında ön görülmüş olan yüksek değerli patent verileri
  • Sonuç ve yorumlar


Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi; talep gelmesi halinde TTO’lar, üniversiteler veya özel şirketler için TDR- Teknoloji Değerlendirme Raporu hizmeti vermektedir.
FİKRİ HAKLAR KİTAPCIĞI 
Erciyes Üniversitesi Araştırma Strateji ve Politikaları -   İNDİR...

Erciyes Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Teknoloji Transferi Politika ve Esasları


Erciyes Üniversitesi Fikri Mülkiyet Değerlendirme Kurulu