+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Haberler » Era-Net FOSC (Food Systems and Climate) Çağrısı Açıldı!

Era-Net FOSC (Food Systems and Climate) Çağrısı Açıldı!

Değerli Araştırmacılar;
ERA-NET FOSC (Food Systems and Climate) çağrısı açılmıştır. ERA-NET Cofund projesinin temel amacı, iklim değişikliğinin yarattığı etkilere dirençli ve sürdürülebilir olan gıda değer zincirinin geliştirilmesini hedeflemektedir. İlgili çağrı kapsamında, iklim değişikliği ile karşı karşıya kalan gıda sistemlerinin riskleri ve zayıf yönleri değerlendirilecektir. Tedarik zincirlerinde beklenen etkiler de dahil olmak üzere, dirençliliği ve sürdürülebilirliği arttırmak için düşük karbon ayak izine sahip çözümler (teknolojik ve/veya teknolojik olmayan) sunulması beklenmektedir.

Proje başvuruları aşağıdaki alanları kapsamalıdır;
• İklim değişikliğinin; üreticiler, fiyatlar, erişilebilirlik, kalite, uluslararası ticaret ve gıda güvencesi üzerine etkisi ve sonucunda meydana gelen tüketici davranışlarındaki değişiklikler dahil olmak üzere gıda değer zincirinde oluşturduğu riskleri değerlendirmek,
• Değişen gıda ihtiyaç ve kullanım şekillerinin etkilediği sürdürülebilir ve esnek gıda değer zincirlerini oluşturmak, gıda sistemlerinin girdi ve çıktılarında verimliliği artırmak için yenilikçi teknoloji yayılımını teşvik etmek,
• İklimsel değişiklikler çerçevesinde, gıda güvencesinin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilebilmesi amacıyla tarımsal gıda üretimi ve gıda pazarlarındaki esnekliğin artırılması ve fiyatlardaki dalgalanmanın azaltılması,
• Gıda atıklarını azaltmak ve yan ürünleri değerlendirmek için özgün/yeni yaklaşımlarla iklim değişikliği kaynaklı gıda kayıplarının azaltılması, iklim değişikliği kaynaklı gıda kayıpları ve atıklarını azaltmak amacıyla yeni yaklaşım ve kullanım yollarının geliştirilmesi.

Çağrıya, 21 farklı ülke ve 3 kıtadan (Avrupa, Afrika ve Latin Amerika) bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 25 farklı kuruluş katılmaktadır. Çağrı kapsamındaki projelerin multidisipliner yapıda oluşturulması ve kıtalararası araştırmaları içermesi gerekmektedir. Oluşturulacak konsorsiyumlarda, en az 2 kıtadan (Avrupa, Afrika, Latin Amerika) en az 4 ülke yer almalıdır. Konsorsiyumlarda yer alan 4 ülkeden en az 2’si Avrupa ülkelerinden ve diğer 2’si ya Afrika ya Latin Amerika veya her ikisinden de bir ülke olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekreteryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılmalıdır. Projenin 1. Aşama önerilerinin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih 19.02.2020’dir. TÜBİTAK PBS üzerinden çevrimiçi başvurunun ve e-imza sürecinin tamamlanması için son başvuru tarihi ise 26.02.2020’dir. Proje süresi en fazla 36 ay ve destek üst limiti 720.000 TL’dir.

Başvurusu TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak çağrının metnine ulaşmak için tıklayınız. Çağrı ile ilgili proje ortağı bulmak, başvuru kılavuzuna ulaşmak ve uluslararası başvuru yapabilmek için (https://www.foscera.net/en/www.foscera.net.htm) linkine tıklayınız.

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
Proje Destek Hizmetleri Birimi (0352 207 66 66 - 68333 – 68348)


13:44, 09.01.2020